Help to our society

Barren vegetation describes an area of land where plant growth may be sparse, stunted, and/or contain limited biodiversity. Environmental conditions such as toxic or infertile soil, high winds, coastal salt-spray and climatic conditions are often key factors in poor plant growth and development.

Bistandsprosjekter i regi av TECH Norge på Wanni , Nord Sri lanka

Tech Norge har gjennomført noen hjelpeprosjekter for å hjelpe lokalbefolkningen på Sri Lanka. Disse prosjektene er finansiert…

Et angrep mot vår frededelige nasjon

Vi er sjokkert over hendelsene som fant sted i Oslo og Utøya fredag 22.juli. Dette er tragedie…

Donor

Beneficiaries