THE ECONOMIC CONSUlTANCY HOUSE NORWAY


TECH er registrert på Sri Lanka som en ikke-statlig organisasjon (registreringsnummer J/DS/VSS/2). TECH ble etablert av avdøde Professor A. Thurairajah i 1992 med tanke på å fremme levestandarden til folk på det Nord-østlige Sri Lanka.

TECH Norge (org.nr. 986 353 023) – som ble stiftet i 2003 av tamiler bosatt i Norge.


Visjon
Være den viktigste ikke-statlige organisasjonen som arbeider for teknisk, økonomisk og sosial utvikling for å fremme levestandard til folk på det Nord-østlige Sri Lanka. Være den viktigste ikke-statlige organisasjonen som arbeider for teknisk, økonomisk og sosial utvikling for å fremme levestandard til folk på det Nord-østlige . Misjon Fremme selvforsyning og selvrealisering ved å benytte lokalt tilgjengelige ressurser på det Nord-østlige. TECH’s Målsetting: Formulere økonomisk mulige, teknisk gjennomførbare og sosialt aksepterte langvarige løsninger til heving av levestandarden til folk på det Nord-østlige. Sikre gjennomføring av prosjekter og aktiviteter i regi av Lokal partner. Utvikle menneskelige ressurser Tilby konsulentbistand for samfunnsutviklingsprosjekter og selvstendige næringsvirksomheter