Bistandsprosjekter i regi av TECH Norge på Wanni , Nord Sri lanka

Tech Norge har gjennomført noen hjelpeprosjekter for å hjelpe lokalbefolkningen på Sri Lanka. Disse prosjektene er finansiert av tamilske organisasjoner, betydelige gaver fra enkelte medlemmer og deres medlemskontingent. Dvs. at dere er viktige bidragsyter og denne støtten er både viktig og satt stor pris på. 

Vi har restaurert klasserom og samlingshall på skolen på bildene.

Restaurering av klasserom og innkjøp av musikkinstrumenter på en annen skole.

Inngjerding av en skole for å holde dyr ute fra skoleområdet.

lever har også fått rent drikkevann med tanke på vanntank, og gode elektrisitetsforhold.

Hjelp til de som er rammet av storflommen i Batticaloa i 2010. 30 familier mottok hjelp.

This post has 0 comments

Leave a reply