Aktiviteter

Kunnskapsutveksling

TECH arbeider kontinuerlig med å gi opplæring til mennesker i den nordøstlige delen av Sri-Lanka. Noen av aktivitetene som utføres er å sende personer med profesjonell bakgrunn på korte opphold, gjerne 1-3 måneder, til utviklingsområdene på Sri Lanka. Her gir de opplæring til lokalbefolkningen innenfor sine fagområder (bl.a. EDB m.m.). I løpet av kort tid er som regel kunnskapen hos en del av lokalbefolkningen kommet opp til et nivå som gjør det mulig for de å lære opp andre i lokalbefolkningen. Dette gir en form for hjelp-til-selvhjelp effekt, noe som sikrer en kontinuerlig utvikling selv etter at det utvekslingperioden er ferdig.

Rådgivning

I de svært krigsherjede områdene på Sri Lanka har utdanningsmulighetene vært tilnærmet lik null de siste tjueårene. Dette har medført at kunnskapsnivåene til lokalbefolkningen innenfor ulike fagområder er svært lave. Nå som utviklingstrenden har begynt å snu til det positive, er det et sterkt behov for rådgivning for de som har tenkt å starte opp sine egne “bedrifter”. TECH tilbyr derfor disse menneskene rådgivning og hjelp til å starte opp egne virksomheter innenfor f.eks. jordbruk, fiskeri, IT m.m.