Bygging av barnehage i Batticaloa

Tech Norge får stadig henvendelser fra Sri Lanka for bistand til å gjennomføre prosjekter. En av de henvendelsene gjaldt bygging av en barnehage på Batticaloa. Styret syntes at dette prosjektet er interessant og prøvde å få tak i et norsk organisasjon som finansieringspartner. Tomta til barnehage er gitt av en lokal man som er jobber hard for å bedre levekår for fattige på nord øst Sri Lanka. 

TECH Norge har gode kontakter med Rolvsrud barnehage på Lørenskog og viste om at de har samlet penger over lengre tid for å støtte et slikt prosjekt. I forbindelse med FN-dagene hvert år siden det har barnehagebarna laget kunst som de har solgt, og de har hatt internasjonal kafé med salg av mat og drikke. De har smalet inn så langt 50 000 kroner. Rolvsrud vil gi minst 10 000 kroner de nærmeste 4 år for å drifte. Dette prosjektet er godt tatt i mot av både foreldre og barn på Rolvsrud

Bygget er ca 70 prosent ferdig(se bildene) og kommer til ha 30 barn fra 3- 6 år. Grunnflaten til barnehagen er 54 kvm. Barnehagen mangler penger til toaletter og utstyr. Tech Norge jobber med å finne noen som kan sponse byggingen av toaletter.