Mal

MÅLSETTING

 • Formliere økonomisk mulige, teknisk gjennomførbare og sosialt aksepterte langvarige løsninger til heving av levestandarden til folk på det Nord-østlige Sri Lanka.
 • Sikre gjennomføring av prosjekter og aktiviteter i regi av TECH
 • Utvikle menneskelige ressurser
 • Tilby konslientbistand for samfunnsutviklingsprosjekter og selvstendige næringsvirksomheter
 • Engasjere internasjonalt tilgjengelige ressurspersoner og institusjoner med sikte på utvikling
 • Ta initiativ til og koordinere opplæringsaktiver
 • Fungere som en katalysator for investering innenfor den private sektoren 

TECH ER INVOLVERT I

 • Landbruk
 • Inseminasjons-prosjekter
 • Fiskerinæring
 • Småindustri
 • Alternativ energi
 • Videreforedling av mat
 • Inntektsbringende tiltak
 • Miljøvern
 • Yrkesopplæring
 • Oppføring av bygninger
 • Bygdeutvikling
 • Utvikling av menneskelige ressurser

TECH har et internasjonalt nettverk som sikrer deg lett tilgang til informasjon om relevante aktiviteter, tilgjengelige ressurser, veiledning og rask respons på dine spørsmål med sikte på å hjelpe deg/din organisasjon til å delta i utvikling av det Nord-østlige Sri Lanka.

 • TECH vil gi deg støtte om du skulle du ønske å engasjere deg i utviklingsprosjekter i det Nord-østlige Sri Lanka
 • TECH vil gjerne informere deg om våre målrettede prosjekter slik at du kan bidra til å realisere disse.
 • TECH vil gi deg råd om investeringer i prosjekter som fremmer selvforsyning.

Samtidig som utviklingsprosjekter pågår, opplever vi akutt mangel på ressurser. Vi trenger mere resurser for å kunne ferdigstille prosjektene.

I tillegg til behovet for grunnleggende menneskelige ressurser, er det også akutt behov for gjenoppbygging av infrastruktur i det Nord-østlige Sri Lanka. Det er bl. a. følgende behov;

 • Byggematerialer
 • Kunnskap og prosjekteringsverktøy
 • Maskiner og anlegg

TECH fungerer som en viktig kanal for å koordinere tekniske eksperter og fagfolk over hele verden, og arbeider for utvikling av fedrelandet. Det er vårt håp at vår deltakelse og våre bidrag vil bringe vår nasjon på samme teknologiske nivå som de utviklede landene.