RASTA HALL I BATTICALOW

Rasta skole samlet inn et stort beløp som kr 59 000 på Internasjonal uke 2006. Disse pengene er brukt til å bygge et hus byen Batticola på østlige Srilanka . 

Huset omfatter et bibliotek og et data rom. Bygningen er designet med tanke på et “åpent hus” for nittito(92) barn, Disse barna er offer for krig og volds handlinger.For å markere suksessen for dette prosjektet, organiserte TECH Norge en kulturkveld den 31 mai 2007 . Bidragsytere for denne kvelden er skole elever fra Lørenskog. Program den 31. Mai 2007. Æresgjeste r for denne markeringen var Lørenskogs ordfører Åge Tovan og Rasta skolens rektor Marit Onstad Svendsen . Marit Onstad Svendsen holdt velkomsttalen og ordføreren holdt åpningstalen. Det mange norske barn, foreldre og andre publikum som deltok i arrangementet.