Tildeling av sykler til 41 familier i Wanni

Vi har satt i gang en aksjon for å samle inn penger blant våre medlemmer og andre kjente. Vi fikk inn 33 500 kroner og det ble sendt 25 000 kroner til Vanni i første omgang. Det ble kjøpt inn 41 sykler og det ble delt ut en sykkel per familie. TECH Norge takker inderlig alle som bidrog til prosjektet.

TECH Norge er innstilt på å hjelpe familier som har returnert til sitt tidligere hjemsted etter et langvarig opphold på flyktningsleir. Vi har ikke ressurser til å hjelpe alle. Derfor valgte vi å få hjelp av en katolsk organisasjon i Wanni til å velge ut hvem som trengte aller mest hjelp.

Etter en grundig vurdering kom vi frem til at mange av familiene trengte sykler til å utføre sine daglige gjøremål. De fleste familiene som kom tilbake fra flyktningsleirene tok med seg takplater for å sikre seg ly fra vær og vind, fordi forholdene er så dårlige på hjemstedet for øyeblikket.

Vi har satt i gang en aksjon for å samle inn penger blant våre medlemmer og andre kjente. Vi fikk inn 33 000 kroner og det ble sendt 25 000 kroner til Vanni i første omgang. Det ble kjøpt inn 41 sykler og det ble delt ut en sykkel per familie. TECH Norge takker inderlig alle som bidrog til prosjektet.