Vellykket barnehageutbygging på Batticaloa

Som de fleste vet har 2009 vært et psykisk tøft år psykisk Sri Lanka og tamiler som er bosatt i utlandet. Mange har mistet sine kjære og det er mange som ennå ikke vet hva som har skjedd med deres nærmeste. Selv i denne situasjonen har TECH Norge tenkt langsiktig og resultatet ble ”Rolvsrud barnehage” i Batticalao. 

Dette bidraget kommer fra barn i Lørenskog. Selve barnehagebygget kostet kr. 75 000 uten møbler. Tomten til barnehagen ble donert av ildsjelen Herr. Alalasundaram som er bosatt i Batticalao. Han har også donert en tomt til Rasta biblioteket i Batticalao. Dette biblioteket ble også sponset av barn i Lørenskog (Rasta skole).

Rolvsrud barnehage på Lørenskog har samlet inn penger over lengre tid for å støtte et slikt prosjekt. Barnehagebarna lagde kunst som de solgte i forbindelse med feiring av FN dagen på Rolvsrud, og de hadde også en internasjonal kafé med salg av mat og drikke. TECH Norge bidro med tamilsk kulturforestillinger og mat i forbindelse med feiringen. Barnehagen har intensjon om å hjelpe den nye barnehagen med driftsmidler de neste 3 årene.

Vi oppfordrer tamilsk diaspora til å tenke langsiktig og bidra til å fremme utviklingen på tamilske områder på Sri Lanka. TECH Norge mener at det å satse på utdanning vil gi et håp til vårt folk.