Vellykket sykkel prosjekt

Med bistand fra Tech Norges medlemmer har vi gitt bort 71 sykler til familier og de fleste er enker i Wanni område. Totalkostnaden er kr. 46 000 (Rs.827 700), hvor medlemmenes bistand er kr. 35 500, Resten er Tech Norges og lokal bidrag.

Tildelingen har skjedd i tre faser; fase1 41 sykler, fase II 10 syker og fase III er 20 sykler.

Behovet er enormt og vi ikke er stand til å hjelpe alle. Tech Norge kan bidra med slike prosjekter i framtiden og ønsker bidrag fra alle.